Loading...
 comercial@acgroup.pt   +351 256 30 70 78       PT | ES FR | EN | DE   areareservada
Deze site maakt gebruik van cookies. Als u doorgaat met bladeren, accepteert u het gebruik ervan. + info

___


1. Dit document bevat de regels die van toepassing zijn op het gebruik van de website AC, LDA, beschikbaar op www.acgroup.com.pt (hierna "Website"), die samen de Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website vormen (hierna "Algemene voorwaarden"). Door de Website te gebruiken, stemt zijn gebruiker (hierna "Gebruiker") ermee in deze Algemene Voorwaarden te respecteren en zich eraan te houden. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt. In het geval dat u niet gebonden wenst te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, dient u af te zien van het gebruik van de Website; in sommige omstandigheden kan het niet-accepteren van de Algemene voorwaarden de navigatie op de Site verhinderen.

1.2. De site wordt beheerd door AC, LDA a, NIPC 508536634, Edifício FeiraPark, Rua do feiraPark, nº50 4520-632 São João de Ver Portugal (hierna "bedrijf").

1.3. De contactgegevens van het bedrijf zijn:
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! of
Postkantoor: FeiraPark Building, Rua do feira Park, nº50 4520-632 São João de Ver Portugal.

1.4. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elk deel van de inhoud van de website te allen tijde naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

2. Privacy

2.1. De persoonlijke gegevens van de Gebruikers die door het Bedrijf worden verzameld, worden behandeld in strikte naleving en naleving van de toepasselijke wetgeving.

2.2. We willen dat de Gebruikers de algemene regels voor privacy en gegevensverwerking kennen die we verzamelen en verwerken in het kader van de beschikbaarheid van de Website. Het Privacybeleid van de website (hierna "Privacybeleid"), dat de regels omvat die van toepassing zijn op het gebruik van cookies en opslagmechanismen en toegang tot informatie, vormt een integraal onderdeel van deze Algemene voorwaarden. Lees het privacybeleid zorgvuldig voordat u de website gebruikt.

3. Gebruik van de website

3.1. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website en het gebruik ervan, inclusief de informatie die erin is vervat.

3.2. Het gebruik van Webite voor illegale of illegale doeleinden, alsook voor commerciële of zakelijke doeleinden, is uitdrukkelijk verboden.

3.3. De gebruiker mag zich op geen enkele juridische of illegale manier bemoeien met de inhoud en informatie op de website en zichzelf ertoe verplichten geen apparaat, software of routine te gebruiken die de beschikbaarheid en toegang van het publiek kan aantasten of trachten te beïnvloeden. of de correcte werking van de Website, op straffe van civiel en strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor dergelijke daden.

3.4. De beschikbaarheid van de Website kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, namelijk voor onderhoud, worden opgeschort of onderbroken, tijdelijk of permanent, zonder dat die opschorting of onderbreking kan dienen als basis voor elke vordering tot schadevergoeding, om welke reden dan ook, voor gebruiker.

4. Intellectuele eigendom en beeldrechten

4.1. Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot de pictogrammen, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, tekst, foto's en functies op de website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en / of persoonlijkheidsrechten. De inhoud die onderworpen is aan auteursrechten, industriële eigendom, domeinnamen en / of persoonlijkheidsrechten is het exclusieve eigendom van de Bedrijven of derden die toestemming hebben gegeven voor gebruik op de Site.

4.2. Door de Site te bezoeken, gaat u ermee akkoord om geen inhoud van deze Site te kopiëren, reproduceren, wijzigen, openbaar maken of openbaar te maken en om geen enkele link naar deze Website in te voegen of te implementeren op een website die eigendom is van, onderhouden wordt door of beheerd wordt door u of een derde partij. , uw werkgever of niet, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het bedrijf of derden die eerder door het bedrijf zijn aangewezen, behalve als dit persoonlijke informatie is en op voorwaarde dat de kopie van dit materiaal voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom en eventuele aantekeningen behoudt opgenomen in het originele materiaal.

4.3. Het gebrek aan respect van de kant van de gebruiker dat is vastgelegd in 4.2. Het voorgaande houdt, onverminderd civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid, de vernietiging in van kopieën, reproducties, transmissies of andere afgeleide werken en / of gelijkwaardige werken die door de Gebruiker worden uitgevoerd.

4.4. Als de gebruiker op de hoogte wordt gesteld van misbruik van de website en de inhoud ervan, stemt hij ermee in om het bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van dergelijke feiten via elk van de contactpersonen die zijn vermeld in 1.2. boven.

5. Websites van derden

5.1. Het is mogelijk dat de Website links bevat naar websites van derden die niet door het Bedrijf worden onderhouden of beheerd en die hun eigen Algemene voorwaarden en Privacybeleid en die van deze Website hebben. Deze links worden uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker en liggen niet ten grondslag aan enige associatie of goedkeuring door het bedrijf voor dergelijke websites en hun respectieve entiteiten die ze beheren;

5.2. De Vennootschap sluit hierbij elke aansprakelijkheid uit voor de verwijzing naar de websites van derden, hun inhoud of de activiteit ontwikkeld door deze websites, inclusief de reclameactiviteit; het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade of verliezen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van websites van derden.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1. Het is de zorg van het Bedrijf dat de Website overeenkomt met het niveau van tevredenheid dat de Gebruiker verwacht. Er zijn echter garanties die niet kunnen worden aangenomen, zoals hierin wordt voorzien.

6.2. De op de Website aangeboden informatie wordt verstrekt "in de huidige staat" zonder enige garantie of voorwaarde, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud van de Website of de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of verklaringen, of instructies, adviezen en meningen. Het bedrijf zal alles in het werk stellen om, waar mogelijk, nauwkeurige en bijgewerkte informatie te bevatten, maar biedt geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. We benadrukken echter dat het bedrijf geen enkele verplichting op zich neemt om de inhoud bij te werken. Houd er rekening mee dat de informatie op de website onnauwkeurigheden, typografische fouten of verouderd kan zijn.

6.3. In geen enkel geval zal het bedrijf, het servicebureau of zijn wettelijke vertegenwoordigers of werknemers aansprakelijk zijn voor enig direct, indirect of gevolgschade of schade die voortvloeit uit of verband houdt met (i) het gebruik of de prestaties van de site; ) met uw onvermogen om de site te gebruiken (iii) of met vertrouwen op enige inhoud die wordt weergegeven op de website.

7. Suggesties en opmerkingen

Als u suggesties of opmerkingen over de website wilt maken of als u vragen hebt die u wilt verduidelijken, neem dan contact op met het bedrijf via een van de manieren die worden genoemd in 1.2. boven.


8. Ongeldigheid

De gedeeltelijke ongeldigheid van een van de voorwaarden en bepalingen heeft geen invloed op de resterende voorwaarden, die geldig en volledig van kracht blijven; de partij die getroffen is door de ongeldigheid wordt beheerst door de toepasselijke aanvullende regels, met zo nodig een beroep op de regels voor de integratie van rechtshandelingen.


9. Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

9.1. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, waarbij de relevante wijzigingen via de website naar behoren aan de gebruiker worden gemeld, via specifieke kennisgevingen die op de site zijn gepubliceerd en voorafgaand aan het toestemmingsverzoek van de gebruiker naar die wijzigingen. . De gebruiker zal de algemene voorwaarden regelmatig raadplegen.

9.2. Als u de gewijzigde Algemene voorwaarden niet accepteert, moet u stoppen met het gebruik van de Website.

9.3. In het geval van een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden die vervolgens worden gepubliceerd als gevolg van wijzigingen, zullen deze laatste prevaleren boven de eerste.


Laatst bijgewerkt: mei 2018